Cumpără oricare două produse Zewa* preferate și înscrie numărul bonului aici sau trimite SMS la 1812.
*Dintre care unul să fie obligatoriu hârtie igienică Zewa Deluxe, 3 straturi.
X
Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Lasa joaca familiei tale in grija noastra!” Perioada de desfasurare a Campaniei: 15 mai 2016 – 30 iunie 2016

ART. 1- ORGANIZATORUL

1.1 Campania promotionala „Lasa joaca familiei tale in grija noastra!” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de SCA Hygiene Products S.R.L., avand sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2520/1997, avand cod unic de inregistrare (CUI) 9423101 inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 16117/23.03.2010, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior (denumita in continuare „Organizator” sau „Operator”. 1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament ( “Regulamentul” ) care este obligatoriu pentru toti participantii. 1.3 Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul www.zewa.ro. 1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si /sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificare/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea lor pe site-ul www.zewa.ro.

ART. 2- DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 2.2 Campania se va desfasura in perioada: 15 mai 2016 – 30 iunie 2016, inclusiv.

ART.3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati: • in format electronic, prin accesarea paginii www.zewa.ro. • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, SCA Hygiene Products S.R.L., avand sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1. 3.2. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea campaniei pot fi solicitate la linia telefonica 021.207.00.21 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia sarbatorilor legale). 3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea campaniei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea lor pe pagina www.zewa.ro.

ART. 4 DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii promotiei, au implinit varsta de 18 ani si persoanele juridice. 4.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane: • angajatii companiei SCA Hygiene Products S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia. • angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei. • persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campaniei.

ART. 5 PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Prin Produse Participante se va intelege: produse promotionale Zewa comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, in urmatoarea combinatie: oricare produs Zewa impreuna cu hartia igienica Zewa Deluxe – gama 3 straturi. 5.2. Bonurile fiscale/facturile fiscale, care sa ateste achizitia produselor participante in perioada campaniei, trebuie pastrate, in stare buna, pentru validarea premiilor. 5.3. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale. 5.4. Produsele Zewa participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

ART. 6 PREMIILE SI PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate urmatoarele de premii:

*Costul final al excursiei va fi dat de numarul de persoane care va beneficia de premiu. Valoarea estimata in regulament reprezinta suma maxima pe care Organizatorul o va acorda daca castigatorul va fi insotit de inca un adult si doi copii.

Valoarea totala a premiilor este de 55.673,34 RON (fara TVA).

6.2 Descriere tableta: Samsung Galaxy T280 TAB A White WiFi/7”/QuadCore/RAM 1.5 GB/8 GB/5MP/4000mAh WHITE Tab*. *Daca in momentul acordarii premiului acest produs nu va exista in stocul furnizorului, acesta va fi inlocuit cu o alta tableta cu aceleasi specificati tehnice sau mai bune. 6.3. Premiul ce consta intr-o excursie la Legoland in Germania pentru intreaga familie de maxim 4 persoane, 2 adulti si 2 copii, va include: bilete de avion dus-intors pentru toti membrii familiei, maxim 4 bilete de avion dus-intors; cazare: 2 nopti la hotel; 1 zi acces la parc pentru toti membrii, transfer aeroport, la alegere intr-una din perioadele disponibile, dar nu mai tarziu de 31.12.2016, la agentia de turism in momentul solicitarii rezervarii de catre Organizator si dupa validarea castigatorului. 6.3 Niciunul dintre premiile campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

ART. 7- MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Conditii privind inscrierea valida in Campanie Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; (2) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor bonuri fiscale/facturile fiscale care atesta achizitia produselor participante la campanie in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos; (3) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos. Nu sunt valabile pentru validarea premiului bonurile/facturile emise in afara perioadei campaniei. (4) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange sau Telekom. 7.2 Modalitatile de inscriere in Campanie 7.2.1. Campania „Lasa joaca familiei tale in grija noastra!” se va desfasura in perioada 15 mai 2016 – 30 iunie 2016, timp in care participantii se pot inscrie daca achizitioneaza oricare produs Zewa impreuna cu hartia igienica Zewa Deluxe – gama 3 straturi, participante la campanie in perioada campaniei prin SMS sau online, conform punctului 7.2.2. Inscrierea unui bon fiscal/ facturi fiscale care nu atesta achizitia oricarui produs Zewa impreuna cu hartia igienica Zewa Deluxe – gama 3 straturi, va fi invalidata.

7.2.2 Participantii vor trimite numerele de bonuri fiscale/facturi fiscale in oricare dintre urmatoarele doua modalitati: (1) Prin expedierea, in perioada 15 mai 2016 – 30 iunie 2016, a unui SMS la 1812 (tarif normal in retelele Vodafone, Orange sau Telekom) continand numarul bonului fiscal/facturii fiscale care atesta achizitia celor 2 produse Zewa participante la campanie. (2) Online, prin introducerea numarului de bon fiscal/de factura fiscala care atesta achizitia celor 2 produse participante la campanie prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.zewa.ro. Participantii vor accesa site-ul www.zewa.ro in perioada Campaniei si se vor autentifica prin completarea formularului de inscriere cu urmatoarele date: • Prenume • Nume • Numar de telefon mobil in format 07XXXXXXXX • Adresa de e-mail • Numarul bonului fiscal aferent achizitiei produselor participante Inscrierea bonului fiscal/facturii fiscale se va face accesand pagina special dedicata promotiei, accesibila prin intermediul banner-ului de promotie de pe pagina principala a site-ului www.zewa.ro Numarul de telefon declarat serveste drept mod de identificare pentru castigatori. Participantul nu poate sa se inscrie cu acelasi numar de bon fiscal/factura fiscala si prin SMS si online. Indiferent de modalitatea de inscriere (WEB sau SMS), participantii la campanie trebuie sa pastreze bonurile fiscale/facturile fiscale, in original si integrale, nedeteriorate, pentru validarea ulterioara a premiilor.

7.3 Pentru a castiga unul din premiile campaniei, Participantul trebuie: a. sa achizitioneze cel putin un produs Zewa impreuna cu hartia igienica Zewa Deluxe – gama 3 straturi, pe un singur bon fiscal/factura fiscala, in perioada campaniei. b. sa trimita intre 15 mai 2016 – 30 iunie 2016, un SMS la numarul 1812 (tarif normal valabil in retelele Vodafone, Orange sau Telekom) numarul de bon fiscal/factura fiscala care atesta achizitia produselor participante la campanie conform celor de mai sus, sau sa intre pe www.zewa.ro, sa urmeze pasii de inscriere afisati pe site si sa introduca numarul de bon fiscal/factura fiscala care atesta achizitia produselor participante la campanie in perioada 15 mai 2016 – 30 iunie 2016, conform celor de mai sus.

7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

7.5. Un participant se poate inscrie de mai multe ori in campanie, dar cu bonuri fiscale/facturi fiscale distincte la fiecare inscriere.

7.6. Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, inscrierea unor numere de bonuri/facturi fiscale fictive, inscrierea de catre un singur participant/mai multi participanti a acelorasi numere de facturi fiscale de pe mai multe numere de telefon mobil distincte, inscrierile participantilor care detin acelasi nume de familie si au inscris acelasi bon fiscal/factura fiscala) poate fi considerata tentativa de frauda si se poate solda cu eliminarea participantului/participantilor in cauza din Campanie, fara ca Organizatorul sa fie obligat sa-i anunte pe cei invalidati, in prealabil. In cazul in care exista suspiciunea de frauda, Organizatorul poate solicita participantilor sa faca dovada detinerii documentelor fiscale cu care s-au inscris, in original, atat in timpul campaniei, cat si ulterior perioadei de inscriere.

7.7. Un numar de bon fiscal/ factura fiscala poate fi inregistrat o singura data in campanie de pe acelasi numar de telefon mobil (indiferent daca inscrierea este prin website sau SMS). Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului/participantilor in cauza din campanie, conform celor stipulate la art. 7.6.

7.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care un numar de telefon atrage atentia prin numarul excesiv de participari, posesorul numarului de telefon de pe care s-au facut aceste inregistrari va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada facturilor de achizitie a Produselor Participante. In cazul in care care participantul refuza sa faca dovada bonurilor/facturilor fiscale pe baza carora s-a inscris in campanie, acestuia i se va bloca accesul in cadrul campaniei si i se vor anula participarile anterioare.

7.9 Inscrierea in campania promotionala prin SMS sau WEB Dupa inscriere, participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS sau pe site in functie de modalitatea de inscriere cu una din urmatoarele variante: (a) Pentru fiecare SMS trimis sau inscriere online pana la 15 mai 2016, indiferent de numarul de inscrieri, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut: „Cumpara produse Zewa in perioada 15.5.2016 - 30.6.2016 si inscrie numarul de bon fiscal/factura fiscala prin SMS la 1812 sau pe www.zewa.ro.” (b) Daca inscrierea din perioada 15.5.2016 - 30.6.2016, este corecta, Participantul va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Esti inscris in promotia „Lasa joaca familiei tale in grija noastra!” Pastreaza bonul fiscal! (c) Daca inscrierea din perioada 15.5.2016 - 30.6.2016 este incorecta, Participantul va primi urmatorul mesaj, indiferent de modalitatea de inscriere (WEB sau SMS): Inscriere incorecta! Mai incearca o data! Suna la 0212070021 (tarif normal) pentru detalii.” (d) Daca este inscris in promotie de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon / cont (indiferent de maniera de inscriere anterioara a numarului de bon in promotie): „Ne pare rau, acest numar de bon fiscal/factura a mai fost introdus. Suna la 0212070021 (tarif normal) pentru detalii.” (e) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei: „Promotia Zewa s-a incheiat. Dar stai cu ochii pe noi pentru alte surprize!”

Un Participant la Promotie poate castiga maxim un singur premiu mare si un singur premiu mic.

7.10 Toti participantii sunt obligati sa pastreze cel putin pana la data de 29 iulie 2016 toate bonurile fiscale/facturile fiscale inscrise in campanie.

7.11 In cadrul inscrierii online participantii isi pot dubla sansele pentru tragerile la sorti prin completarea chestionarului afisat dupa inscrierea in campania promotionala a bonului fiscal si distribuirea rezultatului obtinut pe pagina personala de Facebook. Pentru a primi sanse in plus la tragerile la sorti participantii trebuie sa raspunda la toate intrebarile chestionarului afisat in pagina de concurs si sa distribuie rezultatul obtinut pe pagina persoanala de Facebook.

ART. 8 CONDITII DE VALIDARE

8.1 Conditii de validare a inscrierilor (1) Pentru ca o inscriere prin SMS sa fie considerata inscrisa in campanie, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: • Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Art. 4; • Numarul de bon fiscal/factura fiscala trimis prin SMS sa fie valid, real, netrimis anterior prin SMS sau online pe www.zewa.ro ; • Numarul de bon fiscal/factura fiscala sa fie primit si confirmat la numarul 1812 pe perioada desfasurarii campaniei; • Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii lor de catre Organizator. • Va fi invalidata orice inscriere daca pentru aceasta, nu se va putea face dovada existentei fizice a bonului fiscal/ facturii care sa ateste achizitia produselor participante. (2) Pentru ca o inscriere on-line sa fie luata in considerare in campanie, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: • Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Art. 4; • Sa fie realizata in perioada promotiei pe site-ul www.zewa.ro ; • Numarul de bon fiscal/factura fiscala pe site sa fie valid, real, sa fie neinscris anterior pe www.zewa.ro sau prin SMS; • Formularul de inscriere sa fie corect completat de participant (cu numar de telefon si adresa de e-mail valide); • Va fi invalidata orice inscriere daca pentru aceasta, nu se va putea face dovada existentei fizice a bonului fiscal/factura fiscala care sa ateste achizitia produselor participante. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere (prin site sau SMS) transmise in urmatoarele conditii: • daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei; • daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul www.zewa.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate; • daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

8.2 Conditii de validare a castigatorilor

Fiecare castigator al unuia dintre premiile campaniei va fi contactat telefonic pentru a i se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a intra in posesia premiului, consumatorii care au bonuri fiscale / facturi fiscale castigatoare trebuie: • Sa indeplineasca conditiile de inscriere amintite in cadrul articolului 8.1 si dreptul de participare de la art. 4; • Sa poata fi contactat la numarul de telefon cu care s-a inscris in campanie, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori; • Numarul de telefon declarat serveste drept mod de identificare pentru castigatori; • In momentul contactarii sa declare numele, prenumele, adresa completa; cnp-ul seria si numarul din cartea de identitate(doar in cazul in care participantii sunt castigatori ai premiilor ce depasesc valoarea de 600 de lei). • Sa trimita, la cerere in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, la adresa de e-mail indicata in urma contactarii telefonice, copie dupa bonul fiscal/factura fiscala ce trebuie sa ateste achizitia (pe acelasi bon fiscal/factura, inscris/a in promotie) oricarui produs Zewa impreuna cu hartia igienica Zewa Deluxe – gama 3 straturi, participante la campanie. Data bonului fiscal trebuie sa fie din perioada campaniei. • Daca un Castigator nu va face dovada existentei fizice a bonurilor fiscale inscrise, in original si integrale, acestuia ii va fi invalidat castigul, nemaintraind in posesia premiului respectiv. Organizatorul poate solicita in orice moment oricarui Participant furnizarea oricarui document fiscal introdus de respectivul participant in promotie. • Bonul fiscal/factura fiscala ce atesta achizitia produselor participante la campanie trebuie sa fie emis in perioada desfasurarii Campaniei si anterior datei de inscriere in campanie.

ART. 9 DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Premiile constand in tablete vor fi acordate prin tragerei la sorti electronice, in baza tuturor inscrierilor corecte cu bon fiscal efectuate in perioada Campaniei: 15 mai 2016 - 30 iunie 2016, prin SMS sau online pe www.zewa.ro.

Tragerile la sorti pentru acordarea premiilor vor avea loc in prezenta unui Notar Public, in urmatoarele zile: - 31 mai 2016, - 14 iunie 2016, - 4 iulie 2016, Fiecare participant va fi inscris in tragerea la sorti pentru premiul oferit in saptamana in care a participat si va intra in tragerea la sorti din data aferenta saptamanii respective: 1. saptamanii 15 – 21 mai 2016 se vor aloca 15 premii constand in Tablete Samsung, iar participantii din aceasta saptamana vor intra in tragerea la sorti din data de 31 mai 2016. 2. saptamanii 22 -28 mai 2016 2016 se vor aloca 15 premii constand in Tablete Samsung, iar participantii din aceasta saptamana vor intra in tragerea la sorti din data de 31 mai 2016. 3. saptamanii 29 mai – 4 iunie 2016 se vor aloca 10 premii constand in Tablete Samsung, iar participantii din aceasta saptamana vor intra in tragerea la sorti din data de 14 iunie 2016. 4. saptamanii 5 – 11 iunie 2016 se vor aloca 10 premii constand in Tablete Samsung, iar participantii din aceasta saptamana vor intra in tragerea la sorti din data de 14 iunie 2016. 5. saptamanii 12 – 18 iunie 2016 se vor aloca 10 premii constand in Tablete Samsung, iar participantii din aceasta saptamana vor intra in tragerea la sorti din data de 4 iulie 2016. 6. saptamanii 19 – 25 iunie se vor aloca 10 premii constand in Tablete Samsung, iar participantii din aceasta saptamana vor intra in tragerea la sorti din data de 4 iulie 2016. 7. saptamanii 26 – 30 iunie se vor aloca 10 premii constand in Tablete Samsung, iar participantii din aceasta saptamana vor intra in tragerea la sorti din data de 4 iulie 2016.

Premiul cel mare, constand in excursie la Legoland, va fi acordat printr-o tragerea la sorti ce se va organiza in data de 4 iulie 2016. Tragerea la sorti se va efectua in prezenta unui notar public, din toate intrarile valide primite in perioada 15 mai 2016 – 30 iunie 2016.

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website www.zewa.ro in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigurilor. Lista finala a castigatorilor campaniei va fi afisata pe site-ul www.zewa.ro pana la data de 29.07.2016.

ART. 10 INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

10.1 Premiile constand in tablete vor fi expediate castigatorilor prin intermediul S.C. Mediapost Hit Mail S.A., la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.zewa.ro. 10.2 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. 10.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii notei de transport / procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. 10.4 Premiile pot fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului. 10.5 Dupa validarea finala, castigatorul excursiei la Legoland va primi in maximum 15 zile lucratoare de la data validarii finale toate documentele si instructiunile necesare excursiei.

ART. 11 - TAXE SI IMPOZITE

11.1 Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

ART 12 – LIMITAREA RASPUNDERII

12.1 Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. 12.2 Organizatorii Campaniei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002. 12.3 Bonurile fiscale/facturile fiscale (desemnate castigatoare din cele primite prin SMS sau online) si predate Organizatorului devin proprietatea acestuia si nu vor fi returnate Castigatorilor. 12.4 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 12.5 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru: 1. Documentele fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului; 2. SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1812, inscrierea online pe un alt site decat www.zewa.ro, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator; 3. SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un numar de bon fiscal/factura scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal/factura fiscala; 4. SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei campaniei mentionate mai sus; 5. SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Vodafone, Orange sau Telekom; 6. SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului; 7. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (numar de telefon mobil si numar de bon fiscal/factura – pentru inscrierile fara logare/creare cont, respectiv e-mail, nume, prenume, numar telefon mobil, data nasterii si numar de bon fiscal/factura – pentru inscrierile cu logare/creare cont); 8. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie; 9. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat online sau prin e-mail; 10. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal/factura fiscala. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus numarul de bon fiscal/factura fiscala pe www.zewa.ro sau a trimis SMS-ul respectiv continand numarul de bon fiscal/factura fiscala desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului; 11. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie; 12. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in campanie din cauza ilizibilitatii datelor personal, numarului de bon fiscal/factura fiscala inscris; 13. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit; 14. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc; 15. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator; 16. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal (ex: bonuri fiscale fara denumirea specifica a produselor participante sau ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice a acestor materiale; 17. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru mail-urile ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alta adresa decat cea indicata, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora; 18. Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila; 19. Blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de autentificare a utilizatorului. 20. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului). 21. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 10, Mozilla versiunea minima 36, Google Chrome versiune minima 40, Safari 8.0), Sistem de operare minim Windows XP sau OSx 10.8. 22. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitatea de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. 24. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

ART. 13 - PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

13.1 Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SCA Hygiene Products S.R.L, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a SCA Hygiene Products S.R.L prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. SCA Hygiene Products S.R.L este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 16117 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. 13.2 Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, avand sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, SCA Hygiene Products S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, SCA Hygiene Products S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. 13.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare. 13.4 Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date: - Pentru participanti care se inscriu prin SMS sau prin intermediul site-ului de campanie, insa fara a-si face cont de utilizator: numarul de telefon mobil (inscrieri SMS) sau nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa e-mail (inscrieri website). - Pentru castigatorii premiilor a caror valoare este sub 600 RON cu TVA: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa la care doresc sa le fie livrat premiul. - Pentru castigatorii premiilor a caror valoare depaseste 600 RON cu TVA: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa din cartea identitate, CNP, numar si seria CI. - Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: - dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator. - dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. - dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. (g) La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. (h) Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie. (i) Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

ART. 14 - INCETAREA / INTRERUPEREA PROMOTIEI. FORTA MAJORA

14.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. 14.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 14.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

ART. 15 – LITIGII 15.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. 15.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

ART. 16 - ALTE CLAUZE

16.1 Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 16.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 16.3 Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. 16.4 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

ART.17. ERORI, BONURI/FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

15.1. Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/ facturi fiscale care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor/ facturilor fiscale, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

Marele premiu
O excursie la Legoland

Vizitează lumea construită prin joacă!

Premii Săptămânale
80 Tablete Samsung Galaxy Tab A

Te joci oriunde și oricând cu o tabletă super performantă.

Despre promoție
X

Indiferent de vârstă, joaca ne face mereu să ne simțim bine. Fie că e alături de prieteni sau în familie, este un mod de a petrece clipe minunate împreună cu cei dragi.

Lasă joaca familiei tale în grija noastră!

Tot ce trebuie să faci este să cumperi două produse Zewa, dintre care unul să fie obligatoriu hârtie igienică Zewa Deluxe 3 straturi. Cel de-al doilea produs poate fi tot hârtie igienică sau hârtie igienică umedă, șervețele faciale sau batiste nazale. Introdu numărul bonului pe aici între 15 mai și 30 iunie 2016 și te-ai înscris cu success în cursa pentru premiile Zewa.

Joaca nu se termină aici pentru că îți poți dubla șansele de câștig completând un super quiz prin care descoperi ce joacă ți se potrivește cel mai bine. Află rezultatul completând quiz-ul, dă share rezultatului pe propria pagină de Facebook și șansele de câștig ți se dublează!

Produse Zewa participante la promoție:
Tot ce trebuie să faci este să cumperi două produse Zewa, dintre care unul să fie obligatoriu hârtie igienică Zewa Deluxe 3 straturi.
Cel de-al doilea produs poate fi tot hârtie igienică sau hârtie igienică umedă, șervețele faciale sau batiste nazale.
Hârtie Igienică Zewa Deluxe 3 Straturi *
Hârtie Igienică Umedă *
Batiste Nazale *
Servețele Faciale *
* Oricare variantă
Câștigători
Urmărește numărătoarea pentru
aventura de la Legoland
X
Tanase Ovidiu Gabriel, Vaslui
Câștigători
80 Tablete Samsung Galaxy Tab A
Vezi câștigători
Câștigători săptămâna 15 - 21 mai 2016
X
Ispas Anca Elena, Bucuresti
Sopu George Cristian, Constanta
Florea Marius Ilie, Sibiu
Rogojina Rita Andreea, Satu Mare
Bogdan Daniela, Braila
Spatar Roxana Claudia, Sibiu
Bodea Raluca, Bucuresti
Rusu Petrica, Bucuresti
Pahontu Cristina, Fundeni
Voda Sebastian, Cluj Napoca
Câștigători săptămâna 22 - 28 mai 2016
X
Ionescu Andreea Marilena, Ramnicu Valcea
Costea Mihai, Iasi
Cizmasu Luciana, Bucuresti
Gheorghe Aurelian Stefan, Buzau
Andrei Mihaela, Bucuresti
Paunescu Diana, Drobeta Turnu Severin
Boar Sebastian, Cluj Napoca
Georgescu Bogdan, Bucuresti
Decu Emil Grigoras, Mangalia
Trifunschi Bogdan, Timisoara
Smaranda Loredana Stefania, Marsa
Cretu Silviu Ionut, Bucuresti
Buda Marilena Valentina, Baia Mare
Câștigători săptămâna 29 mai - 4 iunie 2016
X
Aplugaritei Elena, Brusturi
Constantinescu Costel Ovidiu, Cristian
Nasturas Gabriela Liliana, Iasi
Rus Dorina Lacramioara, Cluj Napoca
Mihai Florin, Brasov
Marian Sebastian, Codlea
Popescu Alex Valetin, Ploiesti
Moldovan Tudor Calin, Satu Mare
Serban Robert, Ghimbav
Stan Cornel, Pitesti
Câștigători săptămâna 5 - 11 iunie 2016
X
Cojocaru Marius Andrei, Bucuresti
Lazar Stefan, Moinesti
Mesner Ana, Magurele
Coseri Andreea Daniela, Botosani
Baluta Bogdan Nicolae, Brasov
Gheorghe Irina Elena, Bucuresti
Câștigători săptămâna 12 - 18 iunie 2016
X
Arva Maria, Iasi
Virga Liviu Mihai, Iasi
Enoae Carmen, Comarnic
Ungureanu Daniel, Iasi
Axinte Irina, Iasi
Mihutescu Aurel, Onesti
Crainic Gabriel, Suceava
Fleancu Catalina, Clinceni
Paun Bogdan Ioan, Bucuresti
Câștigători săptămâna 19 - 25 iunie 2016
X
Buga Mihai, Drobeta Turnu Severin
Matei Roxana, Bucuresti
Ene Violeta, Bucuresti
Knoblau Roland, Targu Mures
Chitariu Ionut Gabriel, Vaslui
Stefanescu Diana Elena, Pitesti
Budacea Gabriel, Vaslui
Lung Danut Gabriel, Ploiesti
Tanase Ionela Madalina, Vaslui
Negrila Ileana, Curtea de Arges
Câștigători săptămâna 26 - 30 iunie 2016
X
Fatu Mihaela, Dobroesti
Apostu Elena, Vulturesti
Hurdubaia Ionut Ciprian, Vaslui
Ciont Petrica, Braila
Nitu Irina, Targu Neamt
Ciont Liliana, Braila
Moldovan Patricia Monica, Satu Mare
Spanache Vlad, Vaslui
Matei Anca, Cisnadie
X
Formular de înscriere


Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii
Continuă
X
FELICITĂRI! TE-AI ÎNSCRIS ÎN PROMOȚIE.
Pentru a-ți dubla șansele de câștig,
completează quiz-ul și dă share pe Facebook!

Află ce joacă ți se potrivește!
X
Ne pare rău
Informația nu a fost introdusă corect.
X
Ne pare rău
Bonul introdus este înscris deja!
X Continuă
sau apasa ENTER
Află ce joacă ţi se potriveşte!
  1. 1. Ce înseamnă joaca pentru tine?
  2. 2. Care este joaca ta sau a copilului tău care a făcut cele mai multe “ravagii”?
  3. 3. Cand îți place să te joci?
  4. 4. Unde îți place să te joci?
  5. 5. Ce faci după ce ai terminat joaca?
  6. 6. Ce animal de companie ai avut sau ai prefera?

X
Joaca care ţi se potrivește este:
Pictura cu mânuţe, alături de cei mici!
Pentru această
joacă recomandăm:
Pentru dublarea șanselor, share-uiește joaca recomandată cu prietenii tăi!
X
Joaca care ţi se potrivește este:
O excursie cu prietenii/partenerul în natură!
Pentru această
joacă recomandăm:
Pentru dublarea șanselor, share-uiește joaca recomandată cu prietenii tăi!
X
Joaca care ţi se potrivește este:
Gătitul unei mese copioase alături de familie!
Pentru această
joacă recomandăm:
Pentru dublarea șanselor, share-uiește joaca recomandată cu prietenii tăi!
X
Joaca care ţi se potrivește este:
Plimbare cu câinele în parc!
Pentru această
joacă recomandăm:
Pentru dublarea șanselor, share-uiește joaca recomandată cu prietenii tăi!